Oud papier

Download hier de oud papier kalender van 2020.

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen wordt het oud papier op
20 mei niet meer huis aan huis opgehaald. Wilt u uw papier wel kwijt, dan kunt u het zelf brengen (auto, fiets, kar of kruiwagen) naar de container bij De Mande. Dit kan op bovenstaande datum tussen 8:00 en 19.00 uur. De deuren van de container zullen open staan, dus u hoeft niet te gooien of te klimmen. Na 19.00 uur wordt de container gesloten.

Denk ook om de medemens. Zijn de buren wat ouder of slecht ter been, vraag dan of u hun papier ook mee moet nemen. Laat ze het indien mogelijk buiten zetten, zodat u het op gepaste afstand mee kunt nemen.

Uiteraard gelden ook voor het zelf brengen de vastgestelde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Bij drukte: wacht in de auto of op gepaste afstand. Er is toezicht aanwezig.

Let op! Zelf het oud papier brengen is mogelijk vanaf dinsdag 31 maart.

20 mei (w)
Zelf brengen tussen 8:00 en 19:00 uur
Gerard, Gosse, Fem, Joukjen, Pytrik, Martzen, Erica, Korrie, Susan
Chauffeurs: Henk Breeuwsma, Pier Gerbrandy
1 juli (w) Harry, Jouke, Jolanda, Maaike, Lieke, Astrid, Sietske, Ietsje, Augustinus
Chauffeurs: Romke Lycklama à Nijeholt, Harmen Gerbrandy
19 augustus (w) Gosse, Gerard, Willeke, Elske, Sigrid, Pytrik, Fenna, Tinco, Erica
Chauffeurs: Romke Lycklama à Nijeholt, Klaas Bootsma
3 oktober (z) Gerard, Harry, Fem, Dorine, Martzen, Anna, Korrie, Minke, Hildou
Chauffeurs: Romke Lycklama à Nijeholt, Anne Wind
21 november (z) Gosse, Jouke, Jolanda, Maaike, Lieke, Astrid, Joukjen, Marie, Femke
Chauffeurs: Romke Lycklama à Nijeholt, Pier Gerbrandy

(z = zaterdag 09:00 uur, w = woensdag 18:30 uur)