Agenda

04 juli Afsluiting proeflessen op schoolplein, 19.00-19.30 uur
Openluchtconcert op schoolplein, 19.30-21.00 uur
07 juli Extra repetitie, 19.30-21.30 uur
09 juli Openluchtfestival it Heidenskip, 13.00-17.00 uur
11 juli Laatste repetitie
== VAKANTIE ==  
22 augustus Start na de vakantie
1-4 september Dorpsfeesten (tijden onder voorbehoud)
1-9: optocht 19.00 uur
3-9: optocht 9.00 uur, matinee 15/16.00 uur
10 september Werving Nij Talint (dag vrijhouden)
24 september Oud IJzer actie, 9.00-13.00 uur
25 september Startzondag
07 november Sint Maarten actie
19 november Donateursconcert
26 november Sinterklaas inhalen
24/25 december Kerstnacht-/ochtend (onder voorbehoud)