Agenda

ma 15 juli Openluchtconcert op de Jister, 19.30-21.00 uur
  = VAKANTIE =
02 september Eerste repetitie na de zomerstop
05/08 september Dorpsfeest (invulling nog niet bekend)
21 september Oud IJzer actie, 9.00-13.00 uur
Ophalers: ?
Trekker: ?
04 november Sint Maarten actie (onder voorbehoud)
15 november Generale repetitie donateursconcert, 19.30-21.30 uur
16 november Donateursconcert, 20.00-22.00 uur
23/30 november Sinterklaas inhalen (datum onder voorbehoud)
25 december Rondgang dorp, 7.00-8.00 uur
Ontbijt, 8.00-8.45 uur
Inspelen, 8.45-9.15 uur
Kerkdienst 1e Kerstdag, 9.30-10.30 uur
  = 2025 =
29 maart 2025 Femuza muziekfestival
24 mei 2025 Muziekfestival Schiermonnikoog