Agenda

24 september Oud IJzer actie, 9.00-13.00 uur
Trekker: Harmen Gerbrandy
Ophalers: Pytrik Gerbrandy, Jouke Punter, Sietske Yska, Harry de Jong
25 september Startzondag, 11.00-14.30 uur, De Mande
07 november Sint Maarten actie, 17.30-19.30 uur
12 november Extra repetitie, 19.30-21.30 uur, De Mande
19 november Donateursconcert, 20.00-22.00 uur
26 november Sinterklaas inhalen
24/25 december Kerstnacht-/ochtend (onder voorbehoud)
26 december Geen repetitie
2 januari Geen repetitie