Geschiedenis

Rond het jaar 1900 waren er 2 muziekverenigingen in Nijland. Ze hadden beide geen lang bestaan. Het ene korps heette Concordia en stond o.l.v. de heer L.J. Timmer. Vanwege het oefenen in de staatsschool, noemde men dit het staatskekorps. Jammer genoeg zijn niet meer gegevens bekend over deze vereniging. Het andere korps had de naam Excelsior (1898-1911) en stond o.l.v. dhr. D.J. Reitsma. Een waardevol bezit van deze vereniging is een notulenboek over de periode 1903-1911.

Naar aanleiding van dit korps werd er op 20 februari 1920 weer een muziekvereniging opgericht. Naam en reglementen bleven gelijk, zodat het officieel de naam kreeg: "Christelijk Fanfarekorps Excelsior uit NijIand". Hoewel er destijds maar 16 instrumenten beschikbaar waren, gaven 24 personen zich op. Om de vrede te bewaren werd besloten, dat de oudsten een instrument kregen, de overigen kwamen op een wachtlijst te staan. Kwam er weer een plaats vrij in het korps, dan werd door schriftelijke stemming van leden en bestuur een nieuw lid aangenomen. Zo gebeurde het dus wel eens, dat iemand niet werd toegelaten, wel of geen goede muzikant.

In de jaren dertig was er veel gezeur over achterstallige contributie van leden en over de waarborgsom die elk lid moest betalen. Werd er voor de vereniging bedankt en had men geen reglementaire reden, dan kreeg men de borg niet terug. Soms moest er zelfs een doktersverklaring aan te pas komen om het bedrag wel terug te ontvangen. Vanwege deze financiƫle perikelen, nam het bestuur wel eens maatregelen in de vorm van het royeren van leden.

Een dieptepunt wat ledental betreft, was in 1926, ook de jaren 1954, 1955 en 1956 worden beschreven als crisisjaren, toch heeft men nooit de moed opgegeven.

Dirigenten

 • 1920 - 1929 | Willem Wieringa
 • 1929 - 1944 | Sikke Hoekstra
 • 1944 - 1973 | Sjerp Wijbenga
 • 1973 - 1977 | Sikke Hoekstra
 • 1977 - 1977 | Jouke Hoekstra
 • 1977 - 1985 | Jacob de Haan
 • 1985 - 1987 | Marten Miedema
 • 1987 - 1988 | Roelof Bakker
 • 1988 - 1989 | Marten Miedema
 • 1989 - 1998 | Andries de Haan
 • 1998 - 2007 | Lieuwe de Jong
 • 2007 - 2008 | Sjoerd van der Veen (interim)
 • 2008 - 2012 | Christina van der Bijl
 • 2013 - 2018 | Willy Krol
 • 2018 - 2021 | Tseard Verbeek (interim)
 • 2021 - heden | Jan Hibma